[Rozmiar: 1928 bajtów] [Rozmiar: 1843 bajtów] [Rozmiar: 2766 bajtów] [Rozmiar: 2587 bajtów] [Rozmiar: 2338 bajtów] [Rozmiar: 2338 bajtów]

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

RAMKI DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH


[Rozmiar: 54057 bajtów]
zestawienie wymiarów

oznaczenie szerokość wysokość wrąb uwagi
Ł-1 600 310 16 -
Ł-2 600 310 16 -
Ł-3 600 310 16 -
Ł-4 650 325 16 -
Ł-5 650 320 16 -
E-1 460 952 16 -
E-1S 460 952 16 -
E-2 400 730 16 -
E-2S 400 730 16 -
E-3 360 550 16 -
E-3S 360 550 16 -
R-0 195 325 16 -
R-1 195 325 16 -
R-2 195 925 16 -
R-2S 195 925 16 -
R-3 195 1200 16 -
R-3S 195 1200 16 -
R-4 195 1450 16 -
R-4S 195 1450 16 -
R-5 195 925 16 -
R-5S 195 925 16 -
RP-6
do naklejania
620
620
1000
600
bez wrębu część górna
częśc dolna
RP - 7
do naklejania
320
670
1465 bez wrębu wym. środkowy
wym. zew.
R-8 245 935 16 -
R-8S 245 935 16 -
R-9 245 1210 16 -
R-9S 245 1210 16 -
R-10S 600 1010 16 -
R-10S2 600 1010 16 -
P-1 155 385 16 -
P-2 600 600 16 -

W/w wymiary podano we wrębach. Całkowite wymiary zewnętrzne są o 24 mm większe.

Istnieje możliwość powiększenie głębokości wrębu do 20 mm poprzez rozfrezowanie lub zmniejszenia do 14 mm poprzez przeszlifowanie tylnej strony ramki.

Gatunki drewna:

  • sosna,
  • dąb,
  • mahoń.
KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU
BULAJE DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

zestawienie wymiarów

oznaczenie średnica wrąb uwagi
B-1 375 16 -
B-2 275 16 -
B-3 225 16 -
B-4 175 16 -

W/w wymiary podano we wrębach. Całkowite wymiary zewnętrzne są o 24 mm większe.

Istnieje możliwość powiększenie głębokości wrębu do 20 mm poprzez rozfrezowanie lub zmniejszenia do 14 mm poprzez przeszlifowanie tylnej strony bulaja.

Gatunki drewna:

  • sosna,
  • dąb,
  • mahoń.


[Rozmiar: 3042 bajtów]