[Rozmiar: 1928 bajtów] [Rozmiar: 1843 bajtów] [Rozmiar: 2766 bajtów] [Rozmiar: 2587 bajtów] [Rozmiar: 2338 bajtów] [Rozmiar: 2338 bajtów]

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

SKLEJKI SPECJALNE DO FREZOWANIA


[Rozmiar: 17983 bajtów]

Opis wyrobu

Sklejki o specjalnej budowie umożliwiającej frezowanie profilowe.

Klejenie wodoodporne AW 100 według DIN 68705 część II.

Warstwa środkowa przeznaczona do frezowania dopasowana kolorystycznie do forniru zewnętrznego.

Powierzchnia szlifowana w klasie 150 K.

Prawa strona pokryta fornirem szlachetnym o grubości 0,6 mm - skrawanym płasko lub obwodowo.

Strona tylna jest dobierana fabrycznie i nie zawsze musi być dopasowana kolorystycznie do forniru zewnętrznego.

Wymiary:

 • 2500 x 1700 mm - standard,
 • 2200 x 1100 mm.
 • 2150 x 950 mm,
 • 2150 x 920 mm,
 • 2040 x 945 mm.

Grubość:

 • 9 mm,
 • 12 mm,
 • 14 mm,
 • 16 mm.

Gatunki drewna:

 • sosna kalabryjska,
 • sosna Karolina,
 • sosna modyfikowana /Fineline/,
 • okume łuszczony,
 • okume skrawany nożowo,
 • dąb amerykański,
 • sapeli.

Gatunek drewna oznacza gatunek forniru na prawej stronie sklejki. Pozostałe warstwy sklejki wykonane są z innych, tańszych gatunków drewna i są to zwykle obłogi łuszczone. Możliwe jest wykonanie na zamówienie sklejki specjalnej o dobranej warstwie przeznaczonej do frezowania np. dębowej.

 

[Rozmiar: 3042 bajtów]