[Rozmiar: 1928 bajtów] [Rozmiar: 1843 bajtów] [Rozmiar: 2766 bajtów] [Rozmiar: 2587 bajtów] [Rozmiar: 2338 bajtów] [Rozmiar: 2338 bajtów]

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

FORNIRY, OBŁOGI, TARCICA OKUME-GABUN


[Rozmiar: 5190 bajtów]

Opis wyrobu

I. Forniry skrawane nożowo

Oferujemy forniry i obłogi z gatunku drewna okume w grubościach:

  • 0,6 mm,
  • 0,9 mm,
  • 2,5 mm,
  • 4,5 mm,
  • 6,0 mm.

Wszystkie forniry skrawane płasko-nożowo

Szerokość: min 13 cm.

Długość: 2,3 - 2,5 m.

II. Tarcica obrzynana sucha okume

Grubość:

  • 26 mm,
  • 52 mm,
  • 65 mm.

Długość: min 2,15 m.

Szerokość: 9 - 40 cm.

Tarcica obrzynana równolegle, suszona komorowo.

[Rozmiar: 51271 bajtów]

[Rozmiar: 3042 bajtów]